Skip to content

Procedura privind solutionarea reclamatiilor

Reclamatiile pot fi depuse in termen de maxim 7 zile de la evenimentul declarat, sau de la emiterea facturii, in cazul unei dispute a acesteia.

Aboantii Optivoice pot inainta reclamatii privind serviciile contractate prin urmatoarele modalitati:
a) Apeland Departamentul Tehnic la numarul 0369 811 411, in timpul orelor de program: luni-vineri 8:00-20:00, cu exceptia sarbatorilor legale
b) Transmitand un e-mail la suport@optivoice.ro
c) Transmitand un fax la numarul 0369 811 412
d) Deschizand un tichet prin sistemul on-line de ticketing de pe www.optivoice.ro
e) Prin cerere scrisa expediata la sediul companiei: Str. Gutuilor nr.15, Sibiu, cod postal 550092.

Departamentul Tehnic isi asuma obligatia de a anunta reclamantul de luarea la cunostinta in termen de maxim 48 de ore de la primirea reclamatiei. Comunicarea initiala si pe parcursul solutionarii va fi efectuata prin acelasi mijloc folosit pentru a depune reclamatia, sau folosind datele de contract indicate de catre Client.

Termenul de solutionare a reclamatiilor variaza in functie de tipul acesteia, dupa cum urmeaza:
a) Tehnica – in maxim 24 ore, daca aceasta este cauzata de probleme aparute la echipamentele Opticom. In cazul unei probleme care nu rezida la echipamentele Opticom, fiind cauzate de terti, Opticom va comunica Clientului acelasi termen de solutionare primit din partea tertilor.
b) Financiara / de facturare – in maxim 24 de ore lucratoare
c) Activare – in maxim 48 de ore lucratoare
d) Altele – in maxim 24 de ore lucratoare

In cazul in care este necesara prelungirea termenului de solutionare furnizat initial, Clientul va fi notificat cu minim 4 ore inainte de expirarea acestui termen.

In cazul in care Beneficiarul nu va putea utiliza Serviciul datorita unor defectiuni datorate exclusiv culpei OPTICOM, precum defectiuni in sistemul OPTICOM, si a caror remediere cade in sarcina OPTICOM, la cererea Beneficiarului, acesta este indreptatit la o despagubire convenita de parti ca fiind o reducere proportionala a valorii abonamentului lunii urmatoare, cu perioada in care Beneficiarul nu a putut utiliza Serviciul, cu titlu de despagubiri. Reducerea valorii lunare a abonamentului se va evidentia in factura din luna imediat urmatoare perioadei de nefunctionare.

Solutionarea litigiilor

Partile convin ca orice litigiu intervenit intre ele, care nu poate fi solutionat pe cale amiabila, poate fi trimis de catre oricare dintre parti urmatoarelor instante:

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa: Str. Delea Noua, nr.2, Sector 3, Cod 030925, Bucuresti
Telefon: 0800 855 855 sau 0372 845 845
E-mail: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro
Formular sesizari online: Formular ANCOM

Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Adresa: B-dul Octavian Goga nr.2, sector 3, Bucuresti, ROMANIA
Fax: 021 319 01 26
E-mail: arbitration@ccir.ro

Open chat
Cu ce va putem ajuta?
Scan the code